jak to działa?

Prace, zamieszone w projekcie NONSTOPKOLOR zostały przygotowane specjalnie po to, żeby można je było zapisywać na swoim dysku, drukować w domu i kolorować do upadłego.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać zapisz plik, potem po prostu wydrukować.

Wszelkie prawa autorskie przynależą autorom prac, nie wolno wykorzystywać ich do celów innych niż prywatne, rozpowszechniać bez zgody i wiedzy, czerpać z nich korzyści materialnych.

Wolno rysować na nich, co tylko przyjdzie do głowy.